Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

• Prowadzenie konkursu o indeks na Politologię „Małe Diploma” (lata 2002-2007)
• Konferencję „Droga Ukrainy” 20 - 30 października 2004
• Konferencję „Kultura polityczna a polityka wewnętrzna i międzynarodowa” 23 - 27 listopada 2004
• Konferencję „Dyplomacja społeczna a przemiany społeczno-polityczne w Europie” 21 – 25 listopada 2005
• Debatę dotycząca Konstytucji Europejskiej (z udziałem gości Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z Gliwic) – Grudzień 2005
• Współorganizowanie konferencji „Stosunki polsko-rosyjskie: stereotypy, realia, nadzieje” na Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej
• Współorganizowanie spotkania w wiceambasadorem Stanów Zjednoczonych w sprawie instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce
• Zorganizowanie spotkania "Liban- Szwajcaria Bliskiego wschodu?"
• Zorganizowanie serii wydarzeń dotyczących palących kwestii międzynarodowych
• Wykład dr Mirosława Czerwińskiego pt. „Kryzys finansowy czy kryzys kapitalizmu jaki znamy?”
• Wykład prof. dr hab. Mieczysława Stolarczyka pt. „Polityka zagraniczna U.S.A. po wyborach prezydenckich. Ciągłość czy zmiana?”
• Prelekcję p. Petera Rozmusa „Dlaczego Niemcy są niegroźne”
• Wykład prof. Tadeusza Iwińskiego Posła na Sejm RP „Dylematy polskiej polityki zagranicznej”
• Spotkanie z mgr Tomaszem Iwankiem pt. „Piractwo morskie w XXI wieku”
• Współorganizowanie wydawnictwa „Szkice o państwie i polityce”, zeszytów naukowych Uniwersytetu Śląskiego
• Tygodniowy wyjazd członków Koła do Brukseli na zaproszenie deputowanego do Parlamentu Europejskiego profesora Bronisława Geremka, mający na celu bliższe poznanie zasad działania najważniejszych europejskich instytucji
• Wyjazd członków Koła na konferencję: „ Cztery lata w Unii Europejskiej. Historia sukcesu czy seria straconych szans? Spojrzenie nowych obywateli Unii Europejskiej”
• Zorganizowanie zbiórki zabawek dla dzieci z Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego nr 3 w Sosnowcu

  • Zorganizowanie Konferencji „Konflikty po 1989 roku”
  • Zorganizowanie Konferencji nt. Unii Europejskiej

         Dodatkowo spotykamy się regularnie na dyskusjach dotyczących bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowych.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?