Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych od wielu lat prężnie działa w murach Wydziału Nauk Społecznych.

 

Celem KNSM jest:


1. Zdobywanie niezbędnej wiedzy i kwalifikacji umożliwiającym młodym ludziom współpracę na szczeblu międzynarodowym.
2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.
3. Usuwanie istniejących barier kulturowych poprzez wzajemną informację, wymianę poglądów i kontakty interpersonalne.
4. Propagowanie szeroko rozumianej tolerancji etnicznej, rasowej, kulturowej i religijnej.
5. Walka z stereotypami na temat Polski i Polaków zakorzenionymi w świadomości społeczności międzynarodowej,
6. Promocja polskości poza granicami kraju.
7. Zwalczanie międzynarodowych uprzedzeń poprzez działania w sferze informacji i oświat, oraz kontaktów młodzieżowych.
8. Stymulowanie społecznej debaty na temat wyzwań międzynarodowej społeczności, które niesie ze sobą proces globalizacji, narastająca bieda w Krajach Trzeciego Świata czy terroryzm.
9. Inicjowanie naukowej dyskusji o historii stosunków międzynarodowych, a w szczególności poruszanie tematów trudnych i drażliwych.
10. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie młodzieży do aktywnej działalności w ramach Koła.
11. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w ramach integracji europejskiej
12. Promowanie roli Polski jako pomostu pomiędzy Unią Europejską a Europą Wschodnią.

 

KNSM realizuje swoje cele poprzez:


1. Organizowanie warsztatów, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń i wykładów upowszechniających głoszone przez nas idee.
2. Wspieranie i organizowanie wymiany naukowej, kulturalnej i sportowej między narodami.
3. Rozwijanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, zarówno publicznymi jak i prywatnymi, realizującymi podobne cele.
4. Organizowanie kampanii informacyjnych przy współpracy z mediami, przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji dotyczących tematyki stosunków międzynarodowych, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
5. Opracowanie i prowadzenie programów edukacyjnych dla młodzieży.
6. Gromadzenie środków na cele statutowe.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
8. Wszelkie działania służące realizacji celów statutowych.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?